obračun ddv-ja po plačani realizaciji

131. člen Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) omogoča davčnim zavezancem, identificiranim za namene DDV uporabo posebne ureditve obračuna DDV po plačani realizaciji.

Tako imenovana ureditev po plačani realizacijije poenostavljena izbirna davčna ureditev, namenjena malim podjetjem. V Sloveniji je bila ureditev obračunavanja DDV po plačani realizaciji uvedena s 1. januarjem 2006 in se od uvedbe dalje vsebinsko ni spreminjala.

Obračunavanje DDV po plačani realizaciji pomeni obračunavanje DDV na podlagi prejetih in danih plačil, namesto na podlagi prejetih in izdanih računov, kar sicer izhaja iz splošne ureditve sistema DDV.

Ta ureditev je eden od ukrepov, katerih cilj je pomagati malim podjetjem na način, da se znižajo davčna bremena in izboljša likvidnost podjetij. Pripomogla naj bi tudi k zmanjševanju negativnih učinkov na podjetja ob finančni nedisciplini v času gospodarske krize.

Z zvišanjem praga za uporabo posebne ureditve po plačani realizaciji iz 208.000 evrov na 400.000 evrov, se ocenjuje, da bi to ureditev lahko uporabljalo večje število davčnih zavezancev, registriranih za namene DDV.

Razlika med obračunom ddv po fakturirani realizaciji (ko je storitev opravljena ali blago dobavljeno oziroma prejet račun) in obračunom po plačani realizaciji je v datumih plačil računov.

Posamezen dogodek se upošteva v davčnih evidencah v tistem davčnem obdobju (mesečni, trimesečni), ko je izvršeno plačilo (in ne ko je storitev opravljena ali blago dobavljeno oziroma prejet račun).

Dobro in pregledno računovodstvo je pogoj za uspešno poslovanje podjetja!