Vodenje glavne knjige

Vodenje glavne knjige je temelj vašega podjetja, saj je glavna poslovna knjiga, v kateri so zabeležene vse spremembe stanj sredstev in obveznosti ter prihodkov in dohodkov. Za uspešno vodenje podjetja in poslovanja je treba pravilno obračunati vse davčne obveznosti, kar dosežemo s pravilnim in natančnim vodenjem poslovnih knjig.

 • evidentiranje vseh poslovnih dogodkov
 • pregled ustreznosti vseh računovodskih listin
 • vodenje osnovnih sredstev
 • vodenje blagajne
 • priprava in obračun potnih nalogov
 • obračunavanje obresti

  Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete  01 546 12 85 ali nam pišete.

  Vaš TEKOM-FINSERVIS !

  Dobro in pregledno računovodstvo je pogoj za uspešno poslovanje podjetja!